IntoWorks Oy pitää yllä markkinointirekisteriä, johon tallennetaan henkilötietoja allaolevan selosteen mukaisesti.

1) Rekisterin pitäjä on IntoWorks Oy, Y-2627612-8. Yrityksen postiosoite on Liitintie 14, 90630 Oulu.

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on yrityksen toimitusjohtaja Mika Koskela. Rekisteriä koskevat yleiset tiedustelut esitetään osoitteeseen info@intoworks.fi.

3) Rekisterin nimi on ”IntoWorks Oy Markkinointirekisteri"

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden ylläpitäminen ja markkinointi. Henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan seurantaan ja kehittämiseen.

5) Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: Nimi, organisaatio ja tehtävä organisaatiossa, äidinkieli, yhteystiedot kuten puhelin, email, postiosoite ja/tai muu vastaava, IntoWorksin tarjoamien sähköisten palveluiden tai IntoWorksin markkinointiin käyttämien sähköisten palveluiden osalta käyttöprofiili sisältäen käytetyt palvelut, käyttöaktiivisuus ja mielenkiinnon kohteet, suostumus henkilökohtaiseen markkinointiin ja markkinointihistoria.

6) IntoWorks säilyttää tietoja markkinointirekisterissä ellei rekisteröity ole kieltänyt markkinointia. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin markkinointikieltoa koskeva tieto.

7) Tietolähteinä toimivat IntoWorksin asiakasrekisteri, henkilön aiempi yhteistyö tai kanssakäyminen IntoWorksin tai IntoWorksin edustajan kanssa, julkiset tai kaupalliset tietopalvelut ja julkiset WWW-sivut ja muut avoimet tietolähteet. Henkilötietoja kerätään myös messuilla ja erilaisissa tapahtumissa sekä henkilön rekisteröityessä IntoWorksin tarjoamaan palveluun.

8) Tietoja ei luovuteta Yrityksen ulkopuolelle.

9) Tietoja ei käsitellä EU- tai ETA- maiden ulkopuolella.

10) Rekisteriä käytetään sähköisenä suojattuna ICT-palveluna. Manuaalista rekisteriä ei ole. Mahdollisia tulosteita käsitellään IntoWorks Oy:n lukituissa toimitiloissa, ja tulosteet tuhotaan välittömästi käyttötarpeen päättyessä.

11) Osana markkinointiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä, IntoWorks voi toteuttaa markkinoinnin paremmaksi kohdentamiseksi myös profilointia. Profilointia voidaan suorittaa esimerkiksi toimialan suhteen. Sähköisten palveluiden profiloinnissa käytetään hyväksi WWW-sivustoihin liittyviä seurantatekniikoita kuten evästeitä.

12) Rekisteröidyllä on oikeus halutessaan tarkastaa häntä koskevat tiedot rekisteristä, tai kieltää tietojensa käyttö. IntoWorks Oy:llä on velvollisuus esittää Rekisteröidyn pyytämät häntä koskevat henkilötiedot Rekisteröidylle, sekä poistaa Rekisteröityä koskevat tiedot Rekisteröidyn näin halutessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissä oleva virheellinen tieto, ja IntoWorks Oy:llä on velvollisuus korjata rekisterissä oleva virheellinen tieto.

13) Tarkastus, korjaus- ja poistopyyntöä vastaanottaessaan IntoWorksilla on velvollisuus tarkastaa henkilön identiteetin paikkansapitävyys ennen tietojen luovuttamista, muuttamista tai poistamista. Tarkastus, korjaus- ja poistopyyntö on lähetettävä kirjallisesti, allekirjoitettuna kohdassa 1) mainittuun osoitteeseen. Pyyntöihin vastataan kolmen kalenterikuukauden sisällä pyynnön saapumisesta IntoWorksille.