IntoWorks Oy pitää yllä Asiakas- ja markkinointirekisteriä, johon tallennetaan henkilötietoja allaolevan selosteen mukaisesti.

1) Rekisterin pitäjä on IntoWorks Oy, Y-2627612-8. Yrityksen postiosoite on Liitintie 14, 90630 Oulu.

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on yrityksen Toimitusjohtaja. Rekisteriä koskevat yleiset tiedustelut esitetään osoitteeseen info@intoworks.fi.

3) Rekisterin nimi on ”IntoWorks Oy Asiakas- ja markkinointirekisteri"

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden ylläpitäminen ja markkinointi. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan seurantaan ja kehittämiseen.

5) Rekisterin tietosisältö:

 1. Nimi
 2. Organisaatio ja tehtävä organisaatiossa
 3. Äidinkieli
 4. Yhteystiedot kuten puhelin, email, postiosoite ja fax
 5. Asiakkuuksien osalta linkkaus liittyvään hankkeeseen tai toimeksiantoon
 6. IntoWorksin tarjoamien sähköisten palveluiden osalta käyttöprofiili, sisältäen käytetyt palvelut, käyttöaktiivisuus ja mielenkiinnon kohteet
 7. Suostumus henkilökohtaiseen markkinointiin

6) Säännönmukaiset tietolähteet:

 1. Asiakkuuteen liittyvissä asioissa hankkeeseen tai toimeksiantoon liittyvät Asiakirjat
 2. Henkilön aiempi rekisteröity yhteistyö IntoWorksin kanssa
 3. Edustamansa organisaation tarjoamat yhteystiedot (esim. WWW-sivut)
 4. Henkilökohtainen yhteistyö tai kanssakäyminen
 5. IntoWorks Oy:n tarjoamat tietojärjestelmäpalvelut käyttäjän rekisteröityessä palveluun.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8) Tietojen käsittely EU- ja ETA-maiden ulkopuolella: Tietoja ei käsitellä EU- ja ETAmaiden ulkopuolella.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteriä käytetään sähköisenä suojattuna ICTpalveluna. Manuaalista rekisteriä ei ole. Mahdollisia tulosteita käsitellään IntoWorks Oy:n lukituissa toimitiloissa, ja tulosteet tuhotaan välittömästi käyttötarpeen päättyessä.

10) Tarkastus- ja kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus halutessaan tarkastaa häntä koskevat tiedot rekisteristä, tai kieltää tietojensa käyttö. IntoWorks Oy:llä on velvollisuus esittää Rekisteröidyn pyytämät häntä koskevat henkilötiedot Rekisteröidylle, sekä poistaa Rekisteröityä koskevat tiedot Rekisteröidyn näin halutessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissä oleva virheellinen tieto, ja IntoWorks Oy:llä on velvollisuus korjata rekisterissä oleva virheellinen tieto.

11) Tarkastus, korjaus- ja poistopyyntöä vastaanottaessaan IntoWorksilla on velvollisuus tarkastaa henkilön identiteetin paikkansapitävyys ennen tietojen luovuttamista, muuttamista tai poistamista. Tarkastus, korjaus- ja poistopyyntö on lähetettävä kirjallisesti, allekirjoitettuna kohdassa 1) mainittuun osoitteeseen. Pyyntöihin vastataan kolmen kalenterikuukauden sisällä pyynnön saapumisesta IntoWorksille.