Onko yrityksenne hankkimassa liiketoimintakriittistä teknologiaa?

IntoWorks tekee teknologian esiarviointeja hankintanne riskienhallinnan sekä toimittaja-arviointeja toimittajan valinnan tueksi.
Palvelumme auttavat teitä hallitsemaan hankintaprosessin elinkaaren - suunnittelusta toimituksen valvontaan.

Kehittääkö yrityksenne luotettavaa teknologiaa?

Toimitatteko teknologiaa tai järjestelmiä?
Haluatteko kumppanin jonka ansiosta tuotteenne tulee täyttämään myös huomispäivän vaatimukset?
Ottakaa yhteys IntoWorksiin.

Kiinnostaako tuotantolaitoksenne tulevaisuus?

Investointinne kestää korkeatasoisen huollon ja ylläpidon avulla. Muutokset ja tuotannon parantaminen kuuluvat laitoksen elinkaareen.
IntoWorks auttaa teitä laitoksenne tilan arvioinnissa, analyyseissä, muutossuunnittelun vertailutilanteissa sekä teknisessä dokumentaatiossa.

Haluatteko tehdä asiat tehokkaammin?

IntoWorks kouluttaa turvallisuus- ja luotettavuuskriittisten kohteiden suunnittelua ja arviointia.
Vahvuuksiamme ovat erityisesti systeemisuunnittelun menetelmien soveltaminen kehitystyössä, turvallisuuskriittiset ohjelmistoarkkitehtuurit ja toiminnallisen turvallisuuden sovellukset.

Toimiiko yrityksenne kriittisen infrastruktuurin parissa?

IntoWorks tarjoaa räätälöityjä palveluita ydinvoimasektorille ja muille kriittisen infrastruktuurin toimijoille.

 

IntoWorks tekee sinulle tärkeästä teknologiasta turvallisempaa, luotettavampaa ja tehokkaampaa. Palvelumme kattavat:

 • Toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut (SFS-EN IEC 61508 ja johdannaiset kuten SFS-EN IEC 61511)

 • Riski- ja luotettavuusanalyysit, riskienhallintaprosessit (ISO 31000)

 • Vikaantumisanalyysit (HAZOP, FMEA, STPA/STAMP)

 • Järjestelmäkokonaisuuksien, järjestelmäarkkitehtuurien ja ohjelmistoarkkitehtuurien arviointi

 • Ydinvoimalaitosautomaatioon liittyvät asiantuntijapalvelut ja arviointi

 • Ydinvoimalaitostekniikan lisensiointiin ja kelpoistukseen liittyvät asiantuntijapalvelut

 • Teknologiatoimittajien arviointi (esiarvioinnit, arvioinnit ISO9001 tai SPICE kehikkoja käyttäen)

 • Kriittisen projektin laadunhallinnan asiantuntijapalvelut

 • Vaatimustenhallinnan asiantuntijapalvelut

 • Konfiguraationhallinnan asiantuntijapalvelut

 • Järjestelmäarkkitehtuurien, ohjelmistoarkkitehtuurien ja ohjelmistojen riippumaton Verifiointi ja Validointi

Energia

Ilmailu-, avaruus- ja puolustusteknologia

ICT

IoT ja tietoyhteiskunta

Lääketiede

Autoteollisuus

 

IntoWorks Oy on perustettu 2014. Tarjoamme ratkaisukeskeisiä asiantuntija- ja arviointipalveluita luotettavuus- ja turvallisuuskriittisille toimialoille, viranomaisille ja kriittisen infrastruktuurin toimijoille.