Hanki järjestelmä joka toimii

Järjestelmän oikea toiminta on keskeistä olipa kyse turvallisuuskriittisestä teollisuus­järjestelmästä, potilastietojärjestelmästä tai muutoin liiketoiminta­kriittisestä järjestelmästä. IntoWorks varmistaa hankkimasi järjestelmän toimivuuden.

Teknisten vaatimusmäärittelyiden laadinta, toimittajien arviointi ja valinta, sekä toimittajan tukeminen ja valvonta hankinnan edetessä ovat avainasemassa jotta hankintasi onnistuu.

Käytä järjestelmääsi tehokkaasti, turvallisesti ja toimintavarmasti

Haluatko tunnistaa järjestelmäsi heikot kohdat? Onko järjestelmäsi altis vikaantumisille? Pystytkö hallitsemaan tilanteen tavoitteitesi mukaisesti jos järjestelmäsi vikaantuu?

Oletko järjestelmätoimittaja jonka asiakkaat osaavat vaatia parasta?

Osaava järjestelmän ostaja osaa pyytää myös muuta kuin mainoslauseita. Tyypillisesti järjestelmän toimivuudesta on esitettävä evidenssiä. Kyseessä voivat olla vaatimustenmukaisuuden arviointi standardia vastaan, riippumaton V&V tai muut tapauskohtaiset arvioinnit.

Oletko turvallisuuskriittisen toimialan, kriittisen infran tai viranomaisen toimija?

Tuotamme räätälöityjä palveluita toiminnalliseen turvallisuuteen (SFS-EN IEC 61508 ja 61511 sekä alakohtaiset standardit), koneturvallisuuteen ja ydinenergiaan liittyviin hankkeisiin, viranomaisille sekä kriittisen infrastruktuurin toimijoille.

Tarkempia tietoja saat puhelimitse tai sähköpostitse email: info@intoworks.fi.